Kinderlintjes 2015

Vrijdag 20 november was het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een prachtige datum om de SP Kinderlintjes uit te reiken. Voor de 9e keer werden deze lintjes uitgereikt aan kinderen die een goede daad hadden verricht. Aan de Verenigde Spelers was (net als andere jaren) gevraagd om een bijdrage te leveren. Herma en Carin hadden zich dit jaar als lakei opgeworpen om op deze manier de uitreiking nog specialer te maken. Ze werden rond 17.30 uur in de grime gezet door Irma en vervolgens strak in de lakeienpakken gestoken, compleet met pruik en handschoenen. Daarna werden ze afgezet bij het gemeentehuis waar ze wat instructies kregen van Mari-Anne Marijnissen. Om 19.00 uur verwelkomden de lakeien de gasten. Het was volle bak binnen. Er waren 6 individuele kinderen en 2 groepen genomineerd. De genomineerde kinderen van het Rode Kruis maakten handig van de gelegenheid gebruik om loten te verkopen. De kinderen van groep 7 van de Sterrebosschool hadden i.p.v. tekeningen elke dag een filmpje gemaakt voor hun zieke conciërge. Verder waren er nog een aantal heel behulpzame kinderen die veel geld hadden opgehaald voor een goed doel of als vanzelfsprekend klaar stonden voor een hulpbehoevend iemand. Het geheel werd door Carla Steenman aan elkaar gekletst. Onze lakeien vonden het erg leuk om de burgemeester te assisteren en wat sfeer te maken. Ze zijn dan ook met een voldaan gevoel naar huis gegaan. Ze beloofden elkaar er volgend jaar weer te zijn. Zo leuk was het.

 

Reacties