De Rabobank Clubkas Campagne!

Rabobank Oss e.o. draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom organiseert de Rabobank onder andere de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen. Eind oktober gaat de campagne van start en Rabobank Oss e.o. stelt dit jaar € 125.000,- beschikbaar! Ook onze toneelvereniging doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Bestedingsdoel

Het bedrag, dat we via de Rabobank Clubkascampage ontvangen, willen we graag besteden aan vrijkaartjes voor mensen die onder de armoedegrens leven. Op deze manier willen we hen de kans bieden even te mogen ontsnappen aan de realiteit.

Stemmen.

Van maandag 27 oktober tot en met donderdag 10 november mogen leden van Rabobank Oss e.o. vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem telt! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 125.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan iedereen!!

Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zo stemmen te vergaren. Onze club kan deze bijdrage goed gebruiken!
Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan onze club bij de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oss e.o. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op: www.rabobank.nl/oss

Reacties